Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Οι νέες καθοδηγούμενες και άμεσα αφυπνισμένες ψυχές που θα περπατήσουν στην Γη, είναι ήδη υπό διδασκαλία και σε επίπεδο γνώσεων θα επιφέρουν τεράστιες αλλαγές στον χώρο των Γραμμάτων του τόπου στον οποίο επιλέξατε να πορευτείτε!

Το πλάνο καταγωγής τους φέρει αναβαθμισμένες γνώσεις Δασκάλων Φωτός και Χριστικής Ιεραρχίας όπου θα εξαπλωθούν και σε ολόκληρη την Γη!

Ο κάθε ένας μας θα ανταλλάσει πληροφορίες όπου θα βοηθούν την πορεία του με τρόπο υπερπλήρη από αφύπνιση κρυστάλλινων σφαιριδίων!

Ο τρόπος είναι ο εξής! Εμείς είμαστε Αναληφθέντες Διδάσκαλοι, οι οποίοι επιθυμούμε να συνδεθούμε με τις ανθρώπινες ψυχές που επιζητούν ανώτερη ευφυΐα, μάθηση και διδασκαλία!

Ο τρόπος είναι εύκολος!
Συνδεόμαστε με τον καθ έκαστο συμβατό ενεργειακά αδελφό μας και μεταδίδουμε όλες τις Γνώσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο πληροφοριών και διδασκαλιών!

Η νέα μορφή Γης περιλαμβάνει νέα παιδιά ανωτέρων γνώσεων και αφυπνιστικών βαθμίδων τόσο για την δική τους πορεία στην υλική ζωή, την πνευματική τους υπόσταση όσο και στην μετέπειτα πορεία τους στην Νέα Γη!

Οι γυναίκες που θα κυοφορήσουν νέα παιδιά εξελιγμένα και αποκομμένα από κάθε καρμικό δεσμό, θα φέρουν στο σύνολο και κωδικούς αναβάθμισης και προστασίας από κάθε επιφορτισμένο συναίσθημα και τρόπο συμπεριφοράς!

Η ανάγκη να μαθητεύσουν τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε πνευματικό, τις καθιστά πολεμίστριες του Φωτός και αναγνωρισμένες από κάθε ψυχή που προσπερνά στο μονοπάτι τους!

Κυοφορούν σφαίρες κρυσταλλικές και όταν έρθει ο σωστός χρόνος θα μετενσαρκωθούν σε Δασκάλους Φωτός και πνευματικής αναγνωρισιμότητας!

Το πεδίο που θα μεταλλαχθεί για την ιερή διαδικασία ονομάζεται αιθερικός τόπος, όπου εκεί συνεργάζονται το πνευματικό ανώτερο κομμάτι μας με το Θεϊκό αναβαθμισμένο κύτταρο, του Ανωτέρου Εαυτού η δόμηση!

Σε Ευγνωμονώ!

Αγάπη λάβετε έως το τελευταίο σας κύτταρο!

Η υπόσταση ας εκδηλωθεί με ακτινοβόλα σφαιρίδια ενίσχυσης, Αγάπης και προσφοράς!

ΓΕΝΟΙΤΟ!

ΑΜΗΝ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου